u Surtas Urunler
 

Ürünlerimiz

VİZE PEMBE MERMER

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 :        3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,72

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,74

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,098

                                                  hacimce (%): 0,268

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,085

                                                 hacimce (%):0,231

Porozite (%)                                                    : 0,268

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 781

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 765

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 10,78

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 152

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 110.110

Doluluk Oranı (%)                                          : 99,3

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 0,7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 34.30

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 77

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   1,91

Fe2O3                0,42

CaO                 50,04

MgO                  2,15

VIZE PINK MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2.72

Density (gr/cm3)                                              : 2.74

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,098                                                           By Volume(%): 0,268

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,085                                                          By Volume(%): 0,231

Porosity (%)                                                    : 0,268

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 781

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):765

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 10.78

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 152

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 110.110

Ratio of Fullness (%)                                     : 99,3

Degree of Pores                                            : 0,7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 34,30

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 77

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             1,91

Fe2O3          0,42

CaO           50,04

MgO            2,15

VİZE PİNK BOOKMATCH

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 : 3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         : 2,72

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,74

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,098

                                                  hacimce (%): 0,268

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,085

                                                 hacimce (%):0,231

Porozite (%)                                                    : 0,268

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 781

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 765

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 10,78

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 152

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 110.110

Doluluk Oranı (%)                                          : 99,3

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 0,7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 34.30

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 77

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   1,91

Fe2O3                0,42

CaO                 50,04

MgO                  2,15

VIZE PINK BOOKMATCH

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2.72

Density (gr/cm3)                                              : 2.74

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,098                                                           By Volume(%): 0,268

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                       By Weight(%): 0,085                                                          By Volume(%): 0,231

Porosity (%)                                                    : 0,268

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 781

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):765

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 10.78

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 152

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 110.110

Ratio of Fullness (%)                                     : 99,3

Degree of Pores                                            : 0,7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 34,30

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 77

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             1,91

Fe2O3          0,42

CaO           50,04

MgO            2,15

AKDENİZ EMPARADOR LIGHT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Sertlik (Mohs)                                                 : 3

Gerçek Yoğunluk (kg/m3)                               : 2,773

Kuru Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                : 2,75

Doygun Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)           : 2,76

Atmosfer Basıncında Su Emme (%)              : 0,30

Hacimce Su Emme (%)                                 : 0,84

Görünür Porozite   (%)                                   : 0,84

Doluluk Oranı    (%)                                       : 99,43

Dikey Aşınma Direnci                                    : 14,75

Yangına Tepki (Sınıf)                                    : A1

MEKANİK ÖZELLİKLER %

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (kuru)          : 120,93

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (doygun)     : 116,26

Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı        : 19,56

Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımı      : 18,51

AKDENIZ EMPARADOR LIGHT

PHYSICAL PROPERTIES

Hardness (Mo                                                 : 3

Real Density (kg/m3)                                     : 2,773

Dry Unit Weight (gr/cm3)                               : 2,75

Saturated Unit Weight (gr/cm3)                     : 2,76

Water Absorption at Atmospheric Pressure (%): 0,30

Absorption by Volume (%)                             : 0,84

Apparent Porosity   (%)                                 : 0,84

Compasity   (%)                                             : 99,43

Vertical Abrasion Resistance                        : 14,75

Reaction to Fire (Class)                                : A1

MECHANICAL PROPERTIES

Uniaxial Compressive Strength (dry)           : 120,93

Uniaxial Compressive Strength (saturated) : 116,26

Flexural Strength Under Concentrated Load: 19,56

Flexural Strength Under Constant Moment  : 18,51

AKDENİZ EMPARADOR DARK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Sertlik (Mohs)                                                 : 3

Gerçek Yoğunluk (kg/m3)                               : 2,773

Kuru Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                : 2,75

Doygun Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)           : 2,76

Atmosfer Basıncında Su Emme (%)              : 0,30

Hacimce Su Emme (%)                                 : 0,84

Görünür Porozite   (%)                                   : 0,84

Doluluk Oranı    (%)                                       : 99,43

Dikey Aşınma Direnci                                    : 14,75

Yangına Tepki (Sınıf)                                    : A1

MEKANİK ÖZELLİKLER

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (kuru)          : 120,93

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (doygun)     : 116,26

Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı        : 19,56

Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımı      : 18,51

AKDENIZ EMPARADOR DARK

PHYSICAL PROPERTIES

Hardness (Mo                                                 : 3

Real Density (kg/m3)                                     : 2,773

Dry Unit Weight (gr/cm3)                               : 2,75

Saturated Unit Weight (gr/cm3)                     : 2,76

Water Absorption at Atmospheric Pressure (%): 0,30

Absorption by Volume (%)                             : 0,84

Apparent Porosity   (%)                                 : 0,84

Compasity   (%)                                             : 99,43

Vertical Abrasion Resistance                        : 14,75

Reaction to Fire (Class)                                : A1

MECHANICAL PROPERTIES

Uniaxial Compressive Strength (dry)           : 120,93

Uniaxial Compressive Strength (saturated) : 116,26

Flexural Strength Under Concentrated Load: 19,56

Flexural Strength Under Constant Moment  : 18,51

BİLECİK BEJ

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 : 4

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         : 2,71

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,74

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,1

                                                  hacimce (%): 0,4

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,1

                                                 hacimce (%): 0,3

Porozite (%)                                                    : 0,4

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 1.019

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 1.019

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 2

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 127

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 8,29X10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 98,9

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 1,1

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 12,2

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 48

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,19

Fe2O3                0,02

CaO                 55,50

MgO                  Eser

BILECIK BEIGE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

Hardness (Mohs)                                              : 4

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,71

Density (gr/cm3)                                              : 2,74

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,1                                                               By Volume(%): 0,4

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,1                                                              By Volume(%): 0,3

Porosity (%)                                                    : 0,4

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 1.019

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):1.010

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 2

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 127

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 8,29x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 98,9

Degree of Pores                                            : 1,1

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 12,2

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 48

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0.19

Fe2O3          0,02

CaO           55,50

MgO           Trace

BURDUR TRAVERTEN

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 :        3,5

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,51

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,70

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,8

                                                  hacimce (%): 2,1

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 2,0

                                                 hacimce (%):4,9

Porozite (%)                                                    : 2,1

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 650

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 615

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 6

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 83

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 41,81x10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 93

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 36,03

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 356,9

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,1

Fe2O3                0,1

CaO                 55,2

MgO                  0,4

BURDUR TRAVERTINE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

Hardness (Mohs)                                              : 3.5

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,51

Density (gr/cm3)                                              : 2,70

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,8                                                               By Volume(%): 2,1

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 2,0                                                              By Volume(%): 4,9

Porosity (%)                                                    : 2,1

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 650

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):615

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 6

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 83

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 41,81x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 93

Degree of Pores                                            : 7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 36,03

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 356,9

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,1

Fe2O3          0,1

CaO           55,2

MgO           0,4

MARMARA BEYAZ MERMER

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 :        3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,71

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,73

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,1

                                                  hacimce (%): 0,2

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,1

                                                 hacimce (%):0,3

Porozite (%)                                                    : 0,2

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 704

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 683

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 17

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 111

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 45,65x10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 99,3

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 0,7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 29,6

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 65

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,01

Fe2O3                0,15

CaO                 55,25

MgO                  0,72

MARMARA WHITE MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,71

Density (gr/cm3)                                              : 2,73

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,1                                                               By Volume(%): 0,2

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,1                                                              By Volume(%): 0,3

Porosity (%)                                                    : 0,2

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 704

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):683

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 17

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 111

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 5,65x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 99,3

Degree of Pores                                            : 0,7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 29,6

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 65

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,01

Fe2O3          0,15

CaO           55,25

MgO           0,72

AFYON KAPLAN POSTU MERMER

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 :        4

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,71

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,73

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,1

                                                  hacimce (%): 0,2

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,1

                                                 hacimce (%):0,2

Porozite (%)                                                    : 0,2

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 648

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 447

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 11

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 65

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 8,16x10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 99,3

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 0,7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 33,3

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 46

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,14

Fe2O3                0,11

CaO                 55,75

MgO                  Eser

AFYON TIGERSKIN MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

<

Hardness (Mohs)                                              : 4

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,71

Density (gr/cm3)                                              : 2,73

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,1                                                               By Volume(%): 0,2

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,1                                                              By Volume(%): 0,2

Porosity (%)                                                    : 0,2

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 648

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):447

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 11

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 65

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 8,16x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 99,3

Degree of Pores                                            : 0,7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 33,3

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 46

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,14

Fe2O3          0,11

CaO           55,75

MgO           Trace

RUSTİK GREEN

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik (Mohs)                                                 :        4

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,66

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,70

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 2,2

                                                  hacimce (%): 5,2

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 1,7

                                                 hacimce (%):4,9

Porozite (%)                                                    : 5,2

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 960

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 860

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 2

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 121

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 77,49x10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 98

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 2

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 13,92

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 877

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,75

Fe2O3                0,35

CaO                 55,05

MgO                  0,60

RUSTIK GREEN

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

<

Hardness (Mohs)                                              : 4

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,66

Density (gr/cm3)                                              : 2,70

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 2,2                                                               By Volume(%): 5,2

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 1,7                                                              By Volume(%): 4,9

Porosity (%)                                                    : 5,2

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 960

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):860

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 2

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 121

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 77,49x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 98

Degree of Pores                                            : 2

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 13,92

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 877

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,75

Fe2O3          0,35

CaO           55,05

MgO           0,60

BURSA LIGH BEJ MERMER (Koyu - Fosilli)

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

<

Sertlik (Mohs)                                                 :        3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,68

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,70

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,2

                                                  hacimce (%): 0,5

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,3

                                                 hacimce (%):0,8

Porozite (%)                                                    : 0,5

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 1.665

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 1.335

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 1

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 178

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 5,8x10(5)

Doluluk Oranı (%)                                          : 99

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 1

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 14,49

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 744

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,1

Fe2O3                0,10

CaO                 55,25

MgO                  0,20

BURSA LIGH BEIGE MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

LITHOLOGICAL AND GEOLOGICAL CHARACTERISTICS

<

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,68

Density (gr/cm3)                                              : 2,70

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,2                                                               By Volume(%): 0,5

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,3                                                              By Volume(%): 0,8

Porosity (%)                                                    : 0,5

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 1.665

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):1.335

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 1

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 178

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 5,8x10(5)

Ratio of Fullness (%)                                     : 99

Degree of Pores                                            : 1

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 14,49

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 744

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,1

Fe2O3          0,10

CaO           55,25

MgO           0,20

BURSA DARK BEIGE MERMER

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

<

Sertlik (Mohs)                                                 :        3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,68

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,70

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,2

                                                  hacimce (%): 0,5

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,3

                                                 hacimce (%):0,8

Porozite (%)                                                    : 0,5

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 1.665

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 1.335

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 1

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 178

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 5,8x10(5)

Doluluk Oranı (%)                                          : 99

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 1

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 14,49

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 744

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,1

Fe2O3                0,10

CaO                 55,25

MgO                  0,20

BURSA CAPPUCINO BEIGE MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

LITHOLOGICAL AND GEOLOGICAL CHARACTERISTICS

<

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,68

Density (gr/cm3)                                              : 2,70

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,2                                                               By Volume(%): 0,5

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,3                                                              By Volume(%): 0,8

Porosity (%)                                                    : 0,5

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 1.665

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):1.335

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 1

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 178

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 5,8x10(5)

Ratio of Fullness (%)                                     : 99

Degree of Pores                                            : 1

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 14,49

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 744

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,1

Fe2O3          0,10

CaO           55,25

MgO           0,20

MUĞLA BEYAZ MERMER

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

<

Sertlik (Mohs)                                                 :        3

Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm3)                         :   2,69

Özgül Ağırlığı (gr/cm3)                                   : 2,71

Atmosfer Basıncında Su Emme ağırlıkça (%): 0,2

                                                  hacimce (%): 0,5

Kaynar Suda Su Emme            ağırlıkça (%): 0,2

                                                 hacimce (%):0,5

Porozite (%)                                                    : 0,5

Basınç Direnci (Kgf/cm2)                                : 600

Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2)           : 500

Darbe Direnci (Kgf.cm/cm3)                           : 6

Eğilme Direnci (Kgf/cm2)                               : 70

Elastisite Modülü (Kgf/cm2)                           : 53,03x10(4)

Doluluk Oranı (%)                                          : 99,3

Gözeneklilik Derecesi (%)                             : 0,7

Ortalama Aşınma Direnci (cm3/50 cm2)       : 32,36

Ortalama Çekme Direnci (Kgf.cm/cm3)         : 509,86

KİMYASAL ANALİZLER %

SİO2                   0,1

Fe2O3                0,1

CaO                 55,5

MgO                  0,2

MUGLA WHITE MARBLE

PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS

<

Hardness (Mohs)                                              : 3

Unit Volume by Weight (gr/cm3)                      : 2,69

Density (gr/cm3)                                              : 2,71

Water Absorbation at Atmospheric Pressure,                                                                        By Weight(%): 0,2                                                               By Volume(%): 0,5

Water Absorbation at Boiling Water,                                                                                     By Weight(%): 0,2                                                              By Volume(%): 0,5

Porosity (%)                                                    : 0,5

Compressive Strength (kgf/cm2)                    : 600

Compressive Strength After Freezing (kgf/cm2):500

Strength to Blow (kgf.cm/cm3)                       : 6

Strength to Bending (kfg/cm2)                       : 70

Modules of Elasticity (kfg/cm2)                      : 53,03x10(4)

Ratio of Fullness (%)                                     : 99,3

Degree of Pores                                            : 0,7

Average Abrasion Strength (cm3/50 cm2)    : 32,36

Average Tensile Strength (kgf/cm2)              : 509,86

CHEMICAL ANALYSIS %

SİO2             0,1

Fe2O3          0,1

CaO           55,5

MgO           0,2